• "...למידה, מסקנות, תכנון, ביצוע, למידה, מסקנות..."

  {אלכס בורשטיין, 22, נתניה}
 • "אני כאן ושם, אין לי מדינה"

  {מירה קר, 42, תל אביב}
 • "אף פעם לא מאוחר מידי, התגרשתי..."

  {דורית, 54, תל אביב}
 • "קם, אוכל, עובד, חוזר, אוכל, ישן"

  {רן פקר, 26, תל אביב}
 • "מחכה ואף אחד לא מחכה לי"

  {חן בנגיאט, 20, תל אביב}
 • "הייתי סיפור הצלחה, עד שהתחלף הבוס"

  {מיכל שרגיל, 37, רמת גן}