• "אנחנו עדיין ביחד. וזאת בעצם הבעיה."

  {אגם פיאמנטה, 17, תל אביב }
 • "אני רק רוצה להיות מרוצה מהחיים"

  {רז סלע, 25, חיפה}
 • "כשאגדל אני אהיה התפסן בשדה השיפון"

  {רונה טלקר, 29, תל אביב}
 • "ששה מילים אף פעם לא יספיקו"

  {דידי הריס, 16, ירושלים}
 • "מתחלף לכתום. אני בטוח מספיק לעבור"

  {יואל ברנר, 44, תל אביב}
 • "אבן הטועים נמחית היא קראה בקול"

  {רון מוג, 40, תל אביב}