• "רודף אחרי האהבה, מתקדם לאט לאט"

  {אילן דניאלוב, 24, קרית ביאליק}
 • "חליתי, עברתי השתלה, ועדיין נלחם ומתפלל"

  {יעקב מוריה, 47, אפרת}
 • "מוזר מדי לחיות נדיר מכדי למות"

  {גיא נוקס, 20, תל אביב}
 • "איך אתפלל לרפואה שלמה ואינני מאמין"

  {גדעון בן בנימין, 62, ניו יורק}
 • "אוריאל - הילד שלי... אוטיסט... מה יהיה?"

  {נטלי פוקס, 32, נתניה }
 • "נועדתי לשאול למה. שאלתי, מה עכשיו?"

  {אלכס בורשטיין, 22, נתניה}