• "חייכתי לחיים והם חייכו אלי בחזרה"

  {איליה ליסיאנסקי, 18, בית שמש}
 • "עד היום בסדר. מחר? כבר נראה"

  {שחר טל, 25, ירושלים}
 • "שפה סמוקה, וחברתה. בבאותי בקימוריה, שקט"

  {יגאל ברקן, 23, כרמיאל}
 • "אתה שומע, הם אומרים שאין דופק"

  {יהודה מלצר, 33, רבבה }
 • "כשהמבט שקוע ברצפה הראש נחבט בעמודים"

  {צפנת גורפינקל, 27, ירושלים }
 • "גורם לי לבכות ולא שם לב"

  {אנה בלום, 33, תל אביב}