• "חי בסרט, מחכה להפסקה, מפחד מהסוף"

  {דני שיינפלד, 36, תל-אביב}
 • "טפיפות רגליו במדרגות נדמו, האור כבה"

  {עדית קוסטי, 25, חיפה}
 • "נולדתי, גדלתי, טעיתי, שילמתי, מחייך, אמות"

  {ג'קי גולדין, 52, הרצליה}
 • "טיפולי פוריות. מחפשת אור בקצה המנהרה"

  {רוני שרמן, 34, רעננה}
 • "תמיד מכיר אך לא עושה עדיין"

  {מתן דין, 21, הוד השרון}
 • "בגאווה חטאתי ומגן-עדן נפלתי ומתי"

  {נבו שפיר, 12, חולון}